Zwrot podatku z zagranicy

Zwrot podatku z pracy za granicą – Ostrzeszów

Zajmujemy się zwrotem podatku z:

 Norwegii, Danii, Niemiec, Belgii, Anglii, Irlandii, Szwecji, Holandii, Austrii i Finlandii.

Przeprowadzamy procedurę przyznania świadczeń socjalnych w krajach:

  • Norwegia – zasiłek rodzinny, opiekuńczy, dla bezrobotnych.
  • Dania – zasiłek rodzinny, wakacyjne.
  • Niemcy – zasiłek rodzinny Kindergeld

Również świadczenia socjalne z innych krajów.

W celu sprawnego procesu przyznania świadczeń stale monitorujemy proces przyznania świadczeń w poszczególnych krajach. 

Powierzenie naszemu biuru rachunkowemu rozliczenia Twojego podatku zarówno w kraju jak i za granicą gwarantuje Tobie:

  • przy rozliczeniu przez nasze biuro rachunkowe dochodu uzyskanego zagranicą w Polsce bezpłatnie kalkulujemy zwrot podatku z rozliczanego kraju;
  • dokładne obliczenie maksymalnego zwrotu za przystępną cenę (uwzględniamy wszystkie ulgi)
  • indywidualne i rzetelne podejście polegające na analizie dokumentów i wszystkich okoliczności
  • pewność i bezpieczeństwo podatkowe

                           ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!